– Khổ: 1,72 mét

– Dày: 2,8 m/kg

Liên hệ: 0938 771 737