– Dày: 2,7 m/kg

– Khổ: 1,45 m

Liên hệ: 0938 771 737