– Khổ: 1,8 mét

– Dày: 2,1 m/kg (260gsm)

– Có spandex

Liên hệ: 0938 771 737