– Dày: 4,2 m/kg

– Khổ: 1,6 mét

– Có spandex

Liên hệ: 0938 771 737