– Dày: 2,5 m/kg

– Khổ: 1,6 m

– Có spandex

Liên hệ: 0938 771 737